Foto på JoR AB företagshus

Grundat år 1986

JoR AB grundades 1986 och har under åren berikats med bred kompetens och nyttiga erfarenheter. Företaget består idag av 2 avdelningar: Measurement och Medical. Vi lägger stor vikt vid goda kundrelationer för att på så sätt hålla vår kunskap levande och uppdaterad om branschen.

Foto på JoR AB företagshus

Grundat år 1986

JoR AB grundades 1986 och har under åren berikats med bred kompetens och nyttiga erfarenheter. Företaget består idag av 2 avdelningar: Measurement och Medical. Vi lägger stor vikt vid goda kundrelationer för att på så sätt hålla vår kunskap levande och uppdaterad om branschen.

Våra avdelningar

Välkommen att se mer av vårt sortiment på våra respektive avdelningar.

jor.se/measurement

MEASUREMENT

JoR Measurement är vi specialister på mekaniska och fysiologiska mätsystem och under avdelningen JoR Measurement hittar du både kvalitetskomponenter från utvalda tillverkare samt nyckelfärdiga system som vi sätter samman efter dina varierande behov. Våra kunder finns t.ex. inom produktutveckling i teknisk industri, samt bland forskning på universitet och högskolor.

JoR Measurement

Vi älskar utmaningar

Tillsammans tar vi fram den för dig optimala lösningen!

JoR Medical

jor.se/medical

MEDICAL

JoR Medical erbjuder medicinteknisk utrustning för att skapa en ergonomisk arbetsplats med patientsäkerheten i centrum. Vi har medicinsk utbildning och egen erfarenhet av att arbeta kliniskt inom såväl akutsjukvård som primärvård, omsorg och flertalet andra områden vilket gett oss en värdefull erfarenhet av den vardag våra kunder befinner sig i.

Våra avdelningar

Välkommen att se mer av vårt sortiment på våra respektive avdelningar.

JoR Measurement

MEASUREMENT

Vi är specialister på mekaniska och fysiologiska mätsystem och under avdelningen JoR Measurement hittar du både kvalitetskomponenter från utvalda tillverkare samt nyckelfärdiga system som vi sätter samman efter dina varierande behov. Våra kunder finns t.ex. inom produktutveckling i teknisk industri, samt bland forskning på universitet och högskolor.

Vi älskar utmaningar

Tillsammans tar vi fram den för dig optimala lösningen!

JoR Medical

MEDICAL

JoR Medical erbjuder medicinteknisk utrustning för att skapa en ergonomisk arbetsplats med patientsäkerheten i centrum. Vi har medicinsk utbildning och egen erfarenhet av att arbeta kliniskt inom såväl akutsjukvård som primärvård, omsorg och flertalet andra områden vilket gett oss en värdefull erfarenhet av den vardag våra kunder befinner sig i.

Urval av sortiment:

Telemetrilösningar

Ett urval från vår avdelning: MEASUREMENT

Telemetrimätning från Datatel

Panel-PC med högupplöst bild

Ett urval från vår avdelning: MEDICAL

Miljöarbete

JoR AB är anslutna till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamling) för återvinning av förpackningar, samt El-Kretsen: ett insamlingssystem för återvinning av elektronik och batterier.

Elkretsen-logo-gray
FI-2-logo-gray
Elkretsen-logo-gray
FI-2-logo-gray