Programvara till vagn, BirdsEye

BirdsEye Workstation Management är en programvara från Amico som förenklar kontrollen av den mobila vagnparken. Med denna mjukvara kan man enkelt kontrollera vagnarnas batteristatus, om något batteri är defekt eller har kritiskt låg laddning. Arbetet med underhåll förenklas då ni har full access till batteriernas och vagnarnas status, vart än de är placerade i verksamheten och om något fel behöver åtgärdas. Du och dina kollegor kan enkelt hantera underhållsarbetet via fjärrarbetsstation. Kompatibel med vagnarna av modellen Hummingbird.

Mjukvaran finns tillgänglig i olika nivåer beroende på behov. ”BirdsEye Lite” kan uppgraderas till ”BirdsEye Connected” eller ”BirdsEye Connected +” allteftersom vagnparken utökas med fler vagnar.

BirdsEye programvara till vagn

Programvara till vagnen Hummingbird

Har du vagnar av modellen Hummingbird förenklar denna mjukvara arbetet med service och underhåll.

Några funktioner:

Mer information

Nedan hittar du dokument (PDF) för nedladdning.

BirdsEye, datablad

Om Amico

Vill du veta mer om vår leverantör kan du besöka deras hemsida.