Programvara till dator, ORION

Orion är en programvara för utförlig enhetsstatus och batteristatus på era Onyx-datorer. Hanteringen av ett stort antal datorer i sjukvården kan snabbt bli en tidsödande och komplicerad uppgift som kräver betydande resurser. Avancerad teknik kräver också regelbunden uppgradering, felsökning och underhåll av er datorpark med alltifrån installation och underhåll av mjukvara till hantering av IT-relaterade uppgifter.

Programvara till dator för vården, ORION

ORION är mjukvaran för utförlig enhetsstatus och batteristatus innan något problem uppstår. Mjukvaran kan påvisa vilken trådlös åtkomstpunkt en enhet ansluter till, vilket hjälper er att identifiera och lokalisera enheten. ORIONs aktivitetshanterare kan användas till förebyggande underhåll och vidarebefordra servicepåminnelser från varje enhet i verksamheten. Effektivisera ert underhållsarbete genom att fjärransluta enhetsdrivrutiner eller uppdatera BIOS med ett enda klick.

ORION är kompatibel med följande produktserier: Venus, ZEUS, MATE och UPower Pro

Fjärrprogrammering

Funktionen Group System Management låter er IT-avdelning fjärrstyra och övervaka datorerna, vilket avsevärt kan öka effektiviteten för att hantera ett stort antal anslutna enheter.

Programvara till dator för vården, ORION
Programvara till dator för vården, ORION

Fjärrprogramm-ering med
hjälp av ORION

Se video om ONYX egenutvecklade fjärrprogrammering.

Några funktioner:

Om Onyx Healthcare Inc.

Vill du veta mer om vår leverantör kan du besöka deras hemsida.