Instrument för kärldiagnostik

Mätsystem för kärldiagnostik

AngE-systemet är ett avancerat mätsystem för kärlhälsodiagnostik som erbjuder simultana mätningar, snabb lokaliseringsdetektion och detaljerad registrering av pulsvågor. Det är utformat för att underlätta bedömning av kärlhälsa och tidig upptäckt av kärlsjukdomar vilket gör det till en värdefull resurs för sjukvården.

En tidig identifiering av begynnande perifera kärlsjukdomar hos personer i riskzon är av största vikt för att kunna förebygga svåra konsekvenser för individen. Samtidigt ger det sjukvården möjlighet att arbeta förebyggande och kostnadseffektivt. För att en bredare screening med det syftet ska vara rimlig krävs utrustning som är både enkel att hantera och ger tillförlitligt resultat. Dessutom vill man genomföra undersökningen på kort tid. SOT Medical Systems har under många år utvecklat och finslipat sina produkter för att underlätta för sjukvårdspersonal att utföra undersökningarna med maximal möjlighet att identifiera PAD på ett effektivt sätt. Systemen är lätta att använda, kan utföra mätningar simultant på kroppens båda sidor, ger användaren lättolkade svar i sin mjukvara och tar bort de många felkällor som finns vid manuella dopplerundersökningar. De kan även utföra tillförlitliga mätningar genom bandage, samt tar under tre minuter i anspråk för en fullständig undersökning av kärlen i extremiteterna.

Vid arteriell screening är diagnosen perifer arteriell sjukdom (PAD) central för förbättring av folkhälsan. Publicerade riktlinjer för bedömning av PAD, såsom från American Heart Association (AHA) och European Society of Cardiology (ESC) fokuserar på bestämning av specifika nyckelindikatorer för utvärdering:

• ABI  (ankel-arm-index, före och efter fysisk ansträngning)
• TBI  (tå-arm-index)
• PVR  (puls volymregistrering)
 
 

Dessa riktlinjer är mycket bra men är inte fullständiga. Ett ABI för en person med högt blodtryck, uppåt 30% av testade diabetiker eller personer som har stela blodkärl av andra anledningar kan vara inom normalspannet vid ABI-mätning trots att det föreligger PAD. SOT har därför kompletterat sin mjukvara med PWI (Pulse Wave Index) som alltid kalkyleras vid en mätning. PWI är en mätning av pulsvågens egenskaper och kan ge värdefull information om artärernas elasticitet och styvhet. Pulsvågen är den våg av tryckförändringar som skapas när hjärtat pumpar blodet genom kroppens artärer. PWI mäter skillnaden i tryckvariationer mellan den systoliska toppen (högsta trycket under hjärtats kontraktion) och diastoliska baslinjen (lägsta trycket mellan hjärtslagen) av pulsvågen. Genom att analysera denna variation kan man dra slutsatser om artärernas elasticitet och deras förmåga att vidga och kontrahera sig. En hög PWI kan indikera ökad styvhet i artärerna, vilket kan vara en tidig markör för kärlsjukdomar som ateroskleros och PAD. Det kan också ge information om artärfunktion och hjälpa till att bedöma risken för hjärt-kärlsjukdomar.

SOT har under många år utvecklat och finslipat sina produkter för att underlätta för sjukvårdspersonal att utföra undersökningarna med maximal möjlighet att identifiera PAD på ett effektivt sätt. De system de idag tillverkar är lätta att använda, kan utföra mätningar simultant på kroppens båda sidor, ger användaren lätt tolkade svar i sin mjukvara, tar bort de många felkällor som finns vid manuella dopplerundersökningar, kan utföra tillförlitliga mätningar även genom bandage samt tar under tre minuter i anspråk för en fullständig undersökning av kärlen i extremiteterna.

Vid arteriell screening är diagnosen perifer arteriell sjukdom (PAD) central för förbättring av folkhälsan. Publicerade riktlinjer för bedömning av PAD, såsom från American Heart Association (AHA) och European Society of Cardiology (ESC) fokuserar på bestämning av specifika nyckelindikatorer för utvärdering:

• ABI  (ankel-arm-index, före och efter fysisk ansträngning)
• TBI  (tå-arm-index)
• PVR  (puls volymregistrering)
 
 

Dessa riktlinjer är mycket bra men är inte fullständiga. Ett ABI för en person med högt blodtryck, uppåt 30% av testade diabetiker eller personer som har stela blodkärl av andra anledningar kan vara inom normalspannet vid ABI-mätning trots att det föreligger PAD. SOT har därför kompletterat sin mjukvara med PWI (Pulse Wave Index) som alltid kalkyleras vid en mätning. PWI är en mätning av pulsvågens egenskaper och kan ge värdefull information om artärernas elasticitet och styvhet. Pulsvågen är den våg av tryckförändringar som skapas när hjärtat pumpar blodet genom kroppens artärer. PWI mäter skillnaden i tryckvariationer mellan den systoliska toppen (högsta trycket under hjärtats kontraktion) och diastoliska baslinjen (lägsta trycket mellan hjärtslagen) av pulsvågen. Genom att analysera denna variation kan man dra slutsatser om artärernas elasticitet och deras förmåga att vidga och kontrahera sig. En hög PWI kan indikera ökad styvhet i artärerna, vilket kan vara en tidig markör för kärlsjukdomar som ateroskleros och PAD. Det kan också ge information om artärfunktion och hjälpa till att bedöma risken för hjärt-kärlsjukdomar.

SOT har under många år utvecklat och finslipat sina produkter för att underlätta för sjukvårdspersonal att utföra undersökningarna med maximal möjlighet att identifiera PAD på ett effektivt sätt. De system de idag tillverkar är lätta att använda, kan utföra mätningar simultant på kroppens båda sidor, ger användaren lätt tolkade svar i sin mjukvara, tar bort de många felkällor som finns vid manuella dopplerundersökningar, kan utföra tillförlitliga mätningar även genom bandage samt tar under tre minuter i anspråk för en fullständig undersökning av kärlen i extremiteterna.

Några funktioner:

Några funktioner:

Tidig upptäckt av kärlsjukdomar - en värdefull resurs för sjukvården!

AngE-systemet är en avancerad lösning för kärlhälsodiagnostik som erbjuder simultana mätningar, snabb lokaliseringsdetektion och detaljerad registrering av pulsvågor. Det är utformat för att underlätta bedömning av kärlhälsa och tidig upptäckt av kärlsjukdomar vilket gör det till en värdefull resurs för sjukvården.

Kärlhälsa på 3 minuter

Systemen är lätta att använda, kan utföra mätningar simultant på kroppens båda sidor, ger användaren lättolkade svar i sin mjukvara och tar bort de många felkällor som finns vid manuella dopplerundersökningar. De kan även utföra tillförlitliga mätningar genom bandage, samt tar under tre minuter i anspråk för en fullständig undersökning av kärlen i extremiteterna.

Behöver du hjälp?

Vi hjälper gärna till att utforma en optimal lösning för just dina behov! Tillsammans går vi igenom vilka önskemål och krav som finns och utformar en produkt som passar. Kontakta oss direkt eller använd vårt webb-formulär genom att klicka på knappen nedan, så återkommer vi snarast till dig!

Läs vidare!

AngE Phlebo

AngE Phlebo

2-kanaligt mätsystem. För
funktionstest av venösa kärl.

AngE ABI+

AngE ABI+ från SOT

Tidig upptäckt av perifer artärsjukdom.

AngE DIABETIC

AngE DIABETIC från SOT

Omfattande vaskulär
screening.

AngE COMPLETE

Mätsystem för kärlhälsodiagnostik

Fullt utrustat laboratorium för vaskulär diagnostik.

Om SOT Medical Systems

Vill du veta mer om vår leverantör kan du besöka deras hemsida.