Diagnostiska instrument från
SOT Medical Systems

AngE DIABETIC från SOT

En stor del av Sveriges befolkning tillhör riskgruppen för att utveckla olika typer av perifera kärlsjukdomar. Detta inbegriper personer över 65 år, personer med diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter, rökare, en historik av arteroskleros eller andra kärlsjukdomar i familjen.
Förutom att perifera kärlsjukdomar ofta är smärtsamma och leder till minskad fysisk uthållighet finns en risk för svårläkta sår och amputation. En tidig identifiering av begynnande perifera kärlsjukdomar hos personer i riskzon är av största vikt för att kunna förebygga dessa svåra konsekvenser för individen och ge sjukvården möjlighet att arbeta förebyggande och kostnadseffektivt. För att en bredare screening ska vara rimlig krävs utrustning som är enkel att hantera, ger tillförlitligt resultat och kan genomföra undersökningen på kort tid.

SOT Medical Systems har under många år utvecklat och finslipat sina produkter för att underlätta för sjukvårdspersonal att utföra undersökningarna med maximal möjlighet att identifiera PAD på ett effektivt sätt. Deras system är lätta att använda, kan utföra mätningar simultant på kroppens båda sidor, ger användaren lättolkade svar i sin mjukvara, tar bort många felkällor som finns vid manuella doppler-undersökningar, kan utföra tillförlitliga mätningar även genom bandage, samt tar under tre minuter i anspråk för en fullständig undersökning av kärlen i extremiteterna.

För smartare och
effektivare sjukvård

Systemen är användarvänliga, utför simultana mätningar på kroppens båda sidor, ger lättolkade svar i mjukvaran och tar bort de många felkällor som finns vid manuella dopplerundersökningar.

Läs vidare!

Mätsystem för kärldiagnostik

AngE DIABETIC från SOT

Lättanvänt och avancerat mätsystem för kärlhälsodiagnostik.

Utformat för att underlätta bedömning av kärlhälsa och tidig upptäckt av kärlsjukdomar.

Om SOT Medical Systems

Vill du veta mer om vår leverantör kan du besöka deras hemsida.