Ambulanssjukvård

Ambulanssjukvården är ofta den första länken i vårdkedjan och ger omvårdnad direkt på olycksplatsen och på vägen till sjukhuset. Ambulanserna bemannas med specialistutbildad personal och är utrustade med avancerad medicinsk apparatur. Utöver traditionella ambulanser finns även intensivvårdsambulans som kan ge samma intensivvård som sjukhusets intensivvårdsavdelning. Den apparatur vi erbjuder är portabel, har ljussensorer för starkt solljus och kan rengöras flera gånger dagligen. Signalöverföringen till annan apparatur och till sjukhuset är både snabb och pålitlig. Allt för att så snabbt som möjligt triagera, ge god omvårdnad och vid behov påbörja behandling. Se även våra tvättbara tangentbord och möss.

Urval av lämpliga produkter presenteras inom kort på denna sida.

Några av våra leverantörer på detta område är:
Man & Machine och Onyx. Se alla våra leverantörer här.