Användningsområden

Användnings-områden

Här kan du läsa om vilka produkter vi rekommenderar för olika användningsområden. Vi har medicinsk utbildning och egen erfarenhet av att arbeta kliniskt inom såväl akutsjukvård som primärvård, omsorg och flertalet andra områden vilket gett oss en värdefull erfarenhet av den vardag våra kunder befinner sig i. Våra leverantörer är mycket kunniga inom hälso- och sjukvården och tillsammans med dig skräddarsyr vi helhetslösningar med de tillbehör du behöver för att skapa en ergonomisk arbetsplats med patientsäkerheten i centrum. Hos oss hittar du produkter för såväl vårdinrättningar som ambulerande sjukvård.

Läs vidare om vilka produkter vi rekommenderar för respektive område.

Användningsområden vårdinrättning
Användningsområden ambulerande sjukvård

Läs vidare!

Läs vidare!

Akut-
sjukvård

Ambulans-
sjukvård

Förlossnings-
vård

Hem-
sjukvård

Laboratorie-
verksamhet

Operation
och kirurgi

Röntgen-
vård

Tandläkar-
mottagning

Tele-
medicin

Veterinär- och djursjukvård