Svetsbara töjningsgivare

Ibland händer det att de ytor man behöver mäta på är extremt heta och varken vanliga töjningsgivare eller limmet klarar temperaturen. Det kan vara t.ex motordetaljer, avgasdelar, turbiner, kompressorer, eller ånggeneratorer vid kärn- och värmekraftverk. I dessa fall rekommenderar vi svetsbara givare med korrigeringar för temperaturdrift!

Kyowas lösning består av en inkapslad två-elements givare för temperaturkompensation som är applicerbar vid höga temperaturer (upp till 950 °C). Kapseln har en aktiv töjningsgivare och en dummy-givare inbäddad i en metalltub fylld med isolation (MgO). Ledningskabeln är sammansatt av en MI-kabel (Mineral Insulated) och en mjuk kabel, som båda består av tre ledare vilka gör dem lätthanterliga.

Svetsbar givare
Svetsbara töjningsgivare

Förutom töjningsgivaren KHCD genomförs mätning tillsammans med den anpassade HDB-adaptern för att forma en töjningsgivare av fullbryggs-typ. Även en brygg-adapter finns tillgänglig, som ansluts direkt till änden av den mjuka kabeln istället för HDB:n.

Förlängning av MI-kabel
MI-kabeln (Mineral Insulated) kan förlängas till 0,5, 1, 1,5, 2m och därefter med varje enmeters steg upp till 30 meter. Eftersom MI-kabelns motstånd av KHCD-givaren är så hög som uppskattningsvis 40 ohm/m, minskar givarfaktorn avsevärt då den förlängs. Därför bör den mjuka kabeln förlängas i första hand.

Förlängning av mjuk kabel
Den mjuka kabeln kan förlängas med varje hel meter upp till 30 meter.

Förutom den svetsbara givaren så behöver man för monteringen ett punktsvetsaggregat med en optimerad elektrod. Vi tillhandahåller såväl punktsvetsaggregatet som detaljerade instruktioner för en optimal korrekt punktsvets-sekvens så att man inte svetsar in onödiga restspänningar i givaren.

Slutligen behövs ett mätsystem med en bryggförstärkare, samt en kanal för att mäta temperaturen (t.ex. med ett termoelement). Detta för att man antingen direkt i mätsystemet, eller genom post-processing ska kunna korrigera mätsignalen för temperaturen.

Inkapslade givare

Inkapslade töjningsgivare är hermetiskt förseglade. De består av en avkänningsdel och en kabel för att överföra utsignaler från avkänningsdelen. Avkänningsdelen består av ett metallrör och en fläns. Det högt värmebeständiga metallröret har spänningselement och isoleringsmaterial förseglat.

Svetsbara givare

Denna video visar svetsning av töjningsgivaren, och även fixering av kabeln och hur du säkerställer att du har rätt avstånd mellan svetspunkterna.

Behöver du hjälp?

Välkommen att kontakta oss! Vi guidar dig framåt i din beslutsprocess och är måna om att hitta en optimal teknisk lösning för just din applikation. Använd gärna vårt webb-formulär för vägledning.

Mer information

Nedan hittar du dokument (PDF) för nedladdning.

Om Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd.

Vill du veta mer om vår leverantör kan du besöka deras hemsida.