Fysiologiska mätsystem för utbildning
från BIOPAC Systems, Inc.

Biopac Student Lab

Många universitetsutbildningar inom biologi, farmakologi, fysiologi och psykologi innehåller obligatoriska kurslaborationer som innebär att man gör mätningar på människor, djur eller på vävnad. I många fall är det klassiska experiment man brukar göra vid dessa kurser, men likväl så måste det förberedas instruktioner och mallar för både teknisk mätapparatur och analys/rapport. För effektiva och pedagogiska laborationer krävs att laborationerna är väl utarbetade och förberedda. Detta tar förberedelsetid av handledaren som kan användas till annat.

Biopac Student Lab från BIOPAC är en välkänd och utarbetad lösning för just kurslaborationer. Det finns ett stort bibliotek med 65 utarbetade experiment (20 standardlektioner och 45 avancerade mer ”fria” experiment). Standardlektionerna har färdiga pdf-dokument som kan distribueras till studenterna före laborationen så att de kommer förberedda.

Varje experimentell standardlektion innnehåller följande dokument:

Några saker du bör känna till om Biopac Student Lab (BSL)

  • Lektionsmallar kan anpassas av läraren via curriculum Management system
  • Utöver programvaran Biopac Student Lab som installeras i labbet så finns en enklare version av samma program för analys som heter BSL Analysis – detta kan fritt distribueras till alla studenter.
  • Varje student sparar sina data i en egen katalog, mätfilerna kan sedan distribueras så att studenten även kan analysera sina mätdata utanför labbet eller hemma.
  • Om en student missar en lektion kan man använda exempeldata för att genomföra analysen hemifrån med den fria programvaran BSL Analysis.
  • Lättanvända mätverktyg för att zooma in och mäta detaljer i uppmätta signaler
  • Under analysen kan man göra noteringar i kurvor, samt anteckningar i journalen som sparas digitalt i mätfilen med mätdata. I själva verket så skriver man hela laborationsrapporten direkt i den digital journalen. Denna journal kan sedan skrivas ut.
  • Med systemet följer det även med en svarsguide för handledaren för alla teoretiska frågor som skall besvaras vid varje laboration. Denna guide är inte tillgänglig för studenterna.
  • Stort bibliotek med 65 utarbetade experiment (20 standardlektioner och 45 avancerade mer ”fria” experiment). Standardlektionerna har färdiga pdf-dokument som kan distribueras till studenterna före laborationen så att de kommer förberedda.

Biopac Student Lab

Pedagogiskt för eleverna och minskar förberedelsetid för handledaren!

Vi tittar på ett Exempel ur biblioteket: Lektion 3 – EEG I

I detta experiment får studenterna lämpligen i grupper om 2-3 st turas om att vara försöksledare, ansvarig för mätsystemet och försöksperson och då placera ut elektroder och mäta upp alfa, beta, delta och theta vågorna i occipitalloben, analysera och se skillnaden på när ögonen är öppna respektive slutna, samt ge teoretiska förklaringar till observationerna.

Biopac Student Lab

Utöver den självinstruerande mätsetupen som syns på bilden ovan finns följande dokument:

L03 Procedure
L03 Analysis Procedure

BSL 4 Analysis Software UI and Tools

Detaljerad översikt över tillgängliga verktyg i Biopac Student Lab Software. Denna handledning täcker tillgängliga verktyg för användargränssnitt så att elever enkelt kan se, mäta och analysera sina data. Handledningen omfattar också att slutföra datarapporten på skärmen.

BSL 4 Physiology Lab Demo

BSL 4 Biopac Student Lab Lessons and PRO-program ger multimedieundervisning med fullfärgad fysiologi-introduktion och lektionsguider, inbäddade procedurvideor och insamlade data för att säkerställa att eleverna samlar in bra data och integrerade datarapporter som eleverna kan fylla i och spara eller skicka via e-post från programvaran.

BSL 4 L01 EMG I Electro-myography

I denna Biopac Student Lab-lektion observerar och registrerar eleverna skelettmuskeltonus som återspeglas av en basal nivå av elektrisk aktivitet förknippad med muskeln i viloläge. De registrerar bland annat maximal greppstyrka för höger och vänster händer och jämför skillnader mellan manlig och kvinnlig greppstyrka.

Behöver du hjälp?

Välkommen att kontakta oss! Vi guidar dig framåt i din beslutsprocess och är måna om att hitta en optimal teknisk lösning för just din applikation. Använd gärna vårt webb-formulär för vägledning.

Läs vidare!

Grundsystem
MP36

MP36 utbildningssystem

Grundsystem för kurslaborationer. Addera sensorer och elektroder.

Programvara
Biopac Student Lab

Biopac Student Lab

Programvara till MP36. Samlar in och analyserar data.

Elektroder
och tillbehör

Elektroder och tillbehör till fysiologiska mätsystem

BIOPACs elektroder och tillbehör för användning på människa och djur

Om BIOPAC Systems, Inc.

Vill du veta mer om vår leverantör kan du besöka deras hemsida.