Trådlöst EEG-system med 32 kanaler

MOBITA-EEG-W är ett trådlöst EEG-system med 32 kanaler och inbyggd 3D-accelerometer samt triggerkanal. Enheten kontrolleras av programvaran AcqKnowledge. Med systemet följer en 32-kanalig EEG-mössa med innovativa gel-fria elektroder! Tack vare en smart förstärkarkonstruktion (som aktivt matar ut samma potential i kabelskärmen som finns i signalkablarna) så elimineras inverkan av kapacitiva variationer. Det är också denna finess som gör att man inte behöver samma omständiga skalpförberedelser och kontaktgel i EEG-mössan. Man får alltså utmärkta signaler genom vanligt kranvatten i elektroderna; mössan är också således enklare att montera.

Mobita trådlöst EEG-system med 32 kanaler

Mobita kan, om man byter ut den 32-kanaliga mössan mot andra kabelset, mäta även EMG, ECG och EGG. Mobita kan dels agera som fristående logger med 16GB minne för holterliknande applikationer med upp till 32 kanaler data, eller som trådlös sändare (ca 10m) för livestreaming av data till en PC som kör AcqKnowledge.

Mobitaloggern är en liten dosa som kopplas till mössan som sedan trådlöst skickar data till AcqKnowledge med Mobita-optionen. Man kan också öppna data i AcqKnowledge från Mobitaenhetens loggerminne om man kör den i loggerläge.

Nyckelfunktioner

Ytterligare information och fler perspektiv på EEG-mätningar och på vattenelektroderna i synnerhet följer nedan.

Att försöka mäta hjärnans aktivitet med så bra tidsmässig och spatiell upplösning som möjligt är både intressant och viktigt inom många både kliniska och forskningsrelaterade områden. Direkta metoder är metoder som via ytan på huvudet mäter upp förändringar i den elektriska eller magnetiska aktiviteten kring nervimpulserna kring närliggande områden av nervceller – EEG och MEG. Indirekta metoder är de som snarare mäter förändringar i syresättning och blodvolym samt hur olika ämnen i blodet distribueras till olika delar av hjärnan – tex fMRI, fNIR, PET. Alla metoder har sina för- och nackdelar: både tekniskt, praktiskt och kostnadsmässigt.

​EEG är en väl beprövad gedigen metod för att mäta elektriska potentialer på huvudet som är resultatet av nervimpulser i hjärnan (spatiellt i närheten av elektrodpositionerna). Den har mycket god tidsmässig upplösning.

Mobita - fristående logger eller trådlös sändare

Mobita kan agera som fristående logger med 16GB minne för holterliknande applikationer med upp till 32 kanaler data, eller som trådlös sändare (ca 10m) för livestreaming av data till en PC som kör AcqKnowledge.

Några praktiska problem med vanliga trådbundna EEG-system utan aktiv skärm

  • Det är tidskrävande att förbereda skalp och montera EEG-mössan med elektroder fyllda med kontakt-gel på ett sådant sätt att man faktiskt får låg impedans (<5kOhm) på alla positioner
  • Man får kabelrörelse-artifakter på grund av variabel kapacitans mellan skärm/patientjord och signalkablar
  • Luftledningar med signalkablar mellan försöksperson och mätsystem kan ha viss både praktisk och psykologisk inverkan

Följande problem har tagits i beaktande när man tagit fram det trådlösa EEG-systemet Mobita

  • Trådlöst system som kan agera både fristående logger och realtidstransfer av mätdata till dator
  • Förstärkare med aktiv skärmteknik där samma elektriska potential som signalen har matas ut via låg impedans i skärmen på kablarna, vilket gör att man både får avskärmning men eliminierar kapacitiva variationer mellan skärm och signalkabel. Detta eliminerar artifakter på grund av kabelrörelser. Resultatet av denna teknik är att man inte behöver den extremt höga konduktansen och noggranna skalpförberedelser som annars är fallet med klassiska EEG-system. Med EEG-systemet Mobita får man utmärkt signalkvalitet med en mössa/elektroder helt utan kontaktgel. Allt som krävs är vanligt kranvatten i elektroderna och mössan är således lättare och snabbare att montera!
  • Utöver dessa tekniska fördelar är systemet också väldigt flexibelt och prisvärt, eftersom det levererar hela 32 kanaler, och dessa ​kan med rätt kablar även användas till att mäta annat än EEG. Det kan till exempel användas i loggerläge för holter-liknande applikationer med hela 12-avlednings-EKG, -EMG, -EGG mm. Loggern har också inbyggd accelerometer.

Behöver du hjälp?

Välkommen att kontakta oss! Vi guidar dig framåt i din beslutsprocess och är måna om att hitta en optimal teknisk lösning för just din applikation. Använd gärna vårt webb-formulär för vägledning.

Mer information

Om BIOPAC Systems, Inc.

Vill du veta mer om vår leverantör kan du besöka deras hemsida.