fNIR Funktionell hjärnavbildning

Att kunna mäta aktiviteten i olika delar av hjärnan är viktigt för all forskning som innefattar kognitiva processer. På den här sidan hittar du information om funktionell hjärnavbildning med fNIR. Det finns flera metoder för att mäta aktiviteten i hjärnan. EEG och MEG mäter projektionen av nervcellernas elektriska och magnetiska fält på och runt huvudet. fMRI och fNIR mäter nervcellernas indirekta aktivitet genom att mäta den hemodynamiska aktiviteten i olika delar av hjärnan. Aktiva nervceller förbrukar syre genom oxidation av glukos vilket mobiliserar blod till mer aktiva delar av hjärnan.

fNIR imaging från BIOPAC

fNIR-systemet (fNIR100B) förser forskaren med realtidsövervakning av hjärnvävnadens syresättning medan försökspersonen genomför uppgifter eller erhåller stimulering. Detta erbjuder en kvantitativ undersökning av hjärnfunktioner (såsom uppmärksamhet, minne, planering och problemlösning) medan individerna genomför kognitiva uppgifter.

fNIR är en kraftfull spektroskopimetod nära det infraröda området för labbaserade kognitiva tester. Tekniken mäter ljusabsorbansen i blodets hemoglobin som varierar med syresättning, vilket i sin tur ger information om hjärnaktiviteten på liknande sätt som funktionell MRI, medan den har stora fördelar jämfört med MRI och är en säker, kostnadseffektiv och noninvasiv metod för utvärdering av kognitiv funktion. Metoden är att mäta relativa nivåer av hemoglobin som beräknas via en modifierad version av beer-lamberts lag för absorption av ljus.

 • Syresatt hemoglobin förändring: delta O2Hb (µmol/L)
 • Ej syresatt hemoglobin förändring: delta HHb (µmol/L)
 • Total hemoglobin förändring: delta cHb (µmol/L)

Koppla fNIR till stimuli- & presentations- system

fNIR-data kan kombineras med alla de fysiologiska signalerna från BIOPACs forskningssystem. Systemet kan sammakopplas med de flesta stimuli-/presentations-system såsoms e-Prime och SuperLab samt BIOPACs Virtual Reality-system.

Konfiguration och mätdatainsamling sker med programvaran COBIStudio. För mer detaljer se manualen längre ner på sidan.

fNIRSOFT ​Standard och fNIRSOFT Professional används för att filtrera, medelvärdesbilda och analysera i relation till markörer i data, samt för att skapa grafiska anatomiska aktivitetsbilder och videofilmer för presentationer och rapporter.

 • Temporal visualisering av of fNIR Data
 • Spatiell visualisering av fNIR Data
 • Event relaterad & epoch analys
 • Brusreducering, pre-processing
 • Algoritmer för hantering av rörelseartifakter
 • Export av visualiseringar till video och anatomiska overlays
  med mera

Välkommen att höra av dig om du önskar en DEMO-version av fNIRSOFT för utvärdering!

8 min fNIR nBack

Se denna video (8 minuter) för en inblick i hur arbetsflödet ser ut för att analysera autentiska mätdata i fNIRSOFT Professional Edition från en testserie med n-back test av arbetsminnet.

Behöver du hjälp?

Välkommen att kontakta oss! Vi guidar dig framåt i din beslutsprocess och är måna om att hitta en optimal teknisk lösning för just din applikation. Använd gärna vårt webb-formulär för vägledning.

Om BIOPAC Systems, Inc.

Vill du veta mer om vår leverantör kan du besöka deras hemsida.