Icke-invasiv kontinuerlig blodtrycksmätare

Vi erbjuder noninvasiva metoder för kontinuerlig blodtrycksmätning på människor. Med fördelen minimalt ingrepp på försökspersonen. Mätprincipen bygger på vascular unloading-tekniken med fingermanschetter för att få ut blodtrycket, samt pulskonturanalys (CNCO) för att få ut SV, CO och SVR. Vår leverantör är BIOPAC som integrerat validerad teknik från CNAP systems.

Blodtrycksmätare NIBP100D och NIBP100E från BIOPAC

NIBP100D/E är en modern och tillförlitlig blodtrycksmanschett för fingrarna som fästs runt handleden och fungerar genom att mäta partiell blockering av blodflödet genom fingrarna där små minimanchetter sitter. Systemet växlar helt automatiskt mellan långfinger och pekfinger, detta för att man skall kunna ha långa kontinuerliga mätningar och samtidigt låta fingrarna vila under tiden medan systemet växlar över till nästa finger. Tiden mellan fingerväxlingar är justerbart upp till 60 minuter.

Systemet är helt självkalibrerande genom en självuppblåsande konventionell överarmsmanchett som aktiveras tillfälligt i samband med att systemet växlar finger.

Mätområde:

Exakt vad får man ut av mätningen?

Mätresultatet är den kontinuerliga tryckkurvan som funktion av tiden, samt även härledda mått som puls, SBP, DBP, MAP. Har man hemodynamikoptionen så visas även SV, CO, SVR, vilket är nyckelparametrar vid paradigm som tittar på utmaning och hot.

Det visas dels i klartext i form av kurvor, puls samt systoliskt och diastoliskt tryck på den inbyggda displayen samt att resultatet förs över till MP160-systemet där den faktiska blodtryckskurvan kan användas för vidare analys.

Analys i AcqKnowledge

I AcqKnowledge kan man med hjälp av den automatiska blodtrycksanalysen få ut de beräknade parametrarna för varje hjärtslag. Vissa parametrar får man även ut i realtid.

Icke invasiv blodtrycks-mätare

Webinarium om såväl den kompakta icke-invasiva blodtrycksmätaren NIBP100E som den fristående monitorn NIBP100D.

Fristående monitor eller integrerad med MP-systemet

Blodtrycksmätaren finns i två grundvarianter. NIBP100D är den ursprungliga blodtrycksmätaren som är en helt fristående patientmonitor som har batteribackup för att klara strömavbrott.

NIBP100E bygger på samma teknik och har samma sensorer men har ingen patientmonitor utan allting finns i en kompakt BIOPAC-modul som sätts ihop med MP160-systemet. Detta har fördelen att samtliga inställningar av blodtrycksmätaren görs i mjukvaran AcqKnowledge, till skillnad från NIBP100D där man gjorde inställningar på själva patientmonitorn via ett menysystem.

Båda blodtrycksmätarna finns med en hemodynamisk option (-HD) som innebär att mätaren automatiskt avkodar SV och CO från blodtryckssignalens morfologi med pulskontur-analys.

Det kan tilläggas att den fristående modellen NIBP100D, går givetvis också att koppla ihop synkront med både MP160-systemet eller MP36, med kablar mellan monitor och MP-system.

Gör alla inställningar för NIBP100E i mjukvaran AcqKnowledge!

Blodtrycksmätare från BIOPAC

NIBP100D

NIBP100E (ny)

Behöver du hjälp?

Välkommen att kontakta oss! Vi guidar dig framåt i din beslutsprocess och är måna om att hitta en optimal teknisk lösning för just din applikation. Använd gärna vårt webb-formulär för vägledning.

Om BIOPAC Systems, Inc.

Vill du veta mer om vår leverantör kan du besöka deras hemsida.