Icke-invasiv kontinuerlig blodtrycksmätare för MRI

NIBP-A-MRI är en icke-invasiv blodtrycksmätare anpassad för MRI som endast säljs via BIOPAC och du kan köpa den hos oss på JoR. Den levereras med mjukvara för att importera mätdata efter avslutad mätning till en AcqKnowledge-kompatibel .acq-fil som kan läggas till övriga mätsignaler. Den är mycket enkel att använda.

Icke invasiv kontinuerlig blodtrycksmätare för MRI

Försökspersonen har en mottrycksreglerad trycksensor på fingret som via en slang går in i MR-kammaren genom vågguiden. I kontrollrummet finns en mätlogger som reglerar och mäter tryckvariationerna, samt kommunicerar trådlöst till en datorplatta där man också har live-feedback.

Mätmetoden bygger på Pulse Decomposition Analysis (PDA), vilken är en modell av interferensen i kärlsystemet där man med matematiska metoder avkodar de olika delvågorna från den morfologiska finstrukturen i den uppmätta tryckpulsen i fingrets arteria radialis. De olika delkomponeterna korrelerar sedan väl med det systoliska och diastoliska blodtrycket i överarmen; mot vilken man kalibrerar hela metoden. Förutom tryckvågen som propagerar från vänster kammare har man bidrag från reflektioner av denna puls från aorta-övergången thorax/mage, samt övergången mage/iliaca-artärerna i bäckenet och även fler mindre delvågor.

Icke invasiv kontinuerlig blodtrycksmätare för MRI

Mätenheten fungerar fristående och loggar i datorplattan. Vid sammanfogning till övriga mätsignaler i AcqKnowledge gör man en manuell synkronisering, vilket i praktiken innebär synkronisering på någon sekund vilket är tillräckligt för avsett ändamål för att se hur blodtrycket varierar.

Behöver man däremot t.ex mäta absolut pulstids-fördröjning mellan externt synkroniserat EKG och blodtryckskurvan med millisekund timing är denna metod inte lämplig.

Behöver du hjälp?

Välkommen att kontakta oss! Vi guidar dig framåt i din beslutsprocess och är måna om att hitta en optimal teknisk lösning för just din applikation. Använd gärna vårt webb-formulär för vägledning.

Om BIOPAC Systems, Inc.

Vill du veta mer om vår leverantör kan du besöka deras hemsida.