AcqKnowledge programvara

AcqKnowledge är programvaran som styr MP160-systemet (äldre version MP150). I AcqKnowledge gör du din setup, definierar hur många mätkanaler du har och vilka fysiologiska storheter som finns på varje kanal. Här gör du även kalibreringsinställningar m.m.

AcqKnowledge har, förutom funktionen som mätinsamlingsystem, ett stort antal kraftfulla funktioner för både online- och offlineberäkningar och signalbehandlingar, automatisk peak och rate detection m.m. Programvaran stöder också event markers med en sorts journalfunktion där man kan med knapptryckningar markera i data händelser under försöken, t.ex. störningar, ingrepp, doseringar med mera.

Ett stort antal avancerade spcecialalgoritmer finns fördefinierade, t.ex. avancerad automatisk ICG-analys, kaos-analys, hemodynamisk analys (inkluderad automatisk EKG-intervall extraktion: P-H, QRS, QT, ST, QTC etc), artefakt-remover för MRI, neurofysiologi (spikklassifikation m.m.), analyspaket för EMG samt EDA och mycket mer.

AcqKnowledge programvara

OPTIONER till AcqKnowledge

Grundversionen av AcqKnowledge kan det mesta som de flesta behöver, men det finns trots allt några optioner som man kan köpa till licensen. Dessa optioner är tekniska funktioner för mer avancerade användare. Köper du till någon av dessa licenser så får du ett nytt hårdvarulås på vilket dessa är aktiverade. Mer om optioner längre ner på sidan.

Nyheter

Några av de spännande nya funktionerna inkluderar aktigrafi (för sömnstudier och allmänna aktivitetsnivåer), baroreflexkänslighetsanalys, uppskattad hjärtaffekt från BP, EEG-anfallsdetektering, GPS-integration, ett nytt strömlinjeformat installationsfönster och mer! Dessa funktioner är tillgängliga i AcqKnowledge 4.4 och högre. Kontakta oss för att lära dig mer eller uppgradera.

Find Cycle Peak Detector

En introduktion till funktionen AcqKnowledge Find Cycle Peak Detector – Del I.

Om optioner till AcqKnowledge

OPTION – BASIC Scripting (BAS)

Alla analysrutiner som finns inbyggda i AcqKnowledges analysmenyer har alltid varit implementerade i BIOPAC scripting. Möjligheten finns även för avancerade användare att editera många av de befintliga scripten, samt framförallt att man kan skriva helt egna script för komplexa uppgifter, eller uppgifter som man annars upprepar ofta. Dessa kan sedan accessas direkt från analysis-menyn i programmet precis vid sidan av de inbyggda analysrutinerna. Vill du veta mer, klicka här (extern länk till BIOPAC) »

OPTION – Network Data Transfer (NDT)

NDT tillåter att dataströmmen under en pågående mätdatainsamling som kontrolleras av AcqKnowledge delas och parallellt kan delas ut och accessas av 3:e parts applikationer i realtid! Fungerar både lokalt och i nätverk. Vill du veta mer, klicka här (extern länk till BIOPAC) »

OPTION – Tryck-Volym loop (PVL)

Spela in och analysera tryck-volym loop data! För mer information, klicka här (extern länk BIOPAC) »

Behöver du hjälp?

Välkommen att kontakta oss! Vi guidar dig framåt i din beslutsprocess och är måna om att hitta en optimal teknisk lösning för just din applikation. Använd gärna vårt webb-formulär för vägledning.

Mer information

Nedan hittar du dokument (PDF) för nedladdning.

AcqKnowledge Software Guide

Om BIOPAC Systems, Inc.

Vill du veta mer om vår leverantör kan du besöka deras hemsida.