Kompletta fysiologiska forskningssystem från BIOPAC Systems, Inc.

Fysiologiska forskningssystem från BIOPAC

Flexibla fysiologiska mätsystem för forskning från BIOPAC för psykofysiologi, hjärnavbildning, träningsfysiologi och djur. Kärnan i forskningssystemen är MP160 (historiskt MP150, MP100) tillsammans med programvaran AcqKnowledge – ett 16-kanligt mätsystem som kan synkroniseras med fler system för mer kapacitet, eller med något av våra specialsystem för EEG, blodtryck, fNIR hjärnavbildning etc. Med BIOPAC har du en flexibel och utbyggbar forskningsplattform där du alltid har tidssynkronisering mellan alla parametrar.

Inom området forskningssystem ryms också specialsystem såsom Virtual Reality, elektrisk och hemodynamisk hjärnavbildning med både EEG och fNIR, icke-invasiva kontinuerliga blodtrycksmätninar, mätningar inuti MRI och MEG. Se länkar nedan för att läsa mer om grundsystemet och tillhörande förstärkare och tillbehör.

BIOPAC Systems, Inc. grundades 1985 och tillhandahåller innovativ, högkvalitativ och konkurrenskraftig hårdvara samt programvara för fysiologisk forskning och utbildning. Sortimentet utformas för att tillgodose kunders behov världen över.

Kraftfulla fysiologiska mätsystem
- lätta att implementera

Dagens forskningslaboratorier behöver kraftfulla, flexibla och integrerade fysiologiska mätsystem som är lätta att implementera för att tillgodose behoven hos flera experiment som förvärvar en mängd olika fysiologiska signaler för dig som forskare.

Läs vidare!

Grundsystem
MP160 / MP150

Forskningssystemet MP160 från BIOPAC

Grundsystem för fysiologisk forskning. Addera förstärkare och givare.

AcqKnowledge
programvara

Programvara AcqKnowledge från BIOPAC

Programvara till MP160. Samlar in och analyserar data.

Trådlösa system
och loggrar

BioHarness

Portabla och trådlösa insamlingssystem för mätning på rörliga objekt.

Blodtrycks-
mätare

Blodtrycksmätare från BIOPAC

Blodtrycksmätare för människor, djur och MRI.

fNIR Funktionell hjärnavbildning

fNIR imaging från BIOPAC

Spektroskopimetod nära det infraröda området för kognitiva tester.

Förstärkare
(tillbehör)

EKG-förstärkare

Optimerade med rätt förstärknings-område mm. för respektive applikation.

Givare
(tillbehör)

Givare O2 saturation

Givare för bl.a temperatur, tryck, gasflöde och O2-saturation.

Elektroder
och tillbehör

Elektroder och tillbehör till fysiologiska mätsystem

BIOPACs elektroder och tillbehör för användning på människa och djur.

Om BIOPAC Systems, Inc.

Vill du veta mer om vår leverantör kan du besöka deras hemsida.