Mätsystem och givare
för industrin

Här samlar vi mätsystemen för industrin och tillhörande givare.
Här finns mätsystem för PC, mätförstärkare, mätgivare, telemetrisystem, industridatorer, mätare för ljud och buller samt mätare för vibration, temperatur och fukt.

Introduktion

Lär dig grunderna för analog till digital konvertering från denna 25 minuters handledning. Ämnen som behandlas inkluderar: ADC-typer, noggrannhet och upplösning, brushistogram, effektivt antal bitar, ENOB-testet och medelvärdesberäkning av ADC-utgång.

Läs vidare!

Mätsystem
för PC

Mätsystem och mätkort för PC

Mätkort och labbprogramvaror för PC

Mät-
förstärkare

Mätförstärkare från Dataforth och Kyowa

Förstärkarmoduler för mätteknik och automation.

Mät-
givare

Töjningsgivare från Kyowa

För töjning, last, tryck, acceleration med mera.

Telemetri
system

Telemetrimätning från Datatel

Kundanpassade telemetrisystem.

Mätsystem för industrin

Mätsystem för industrin

Moduluppbyggda mät- och styrsystem.

Industridatorer
och tillbehör

Industridator

Inbyggnads-, industriella- & pekskärmsdatorer.

Mätare för
ljud och buller

Handhållna enheter för mätning av ljud och buller.

Vibrations-
mätare

Mätinstrument för vibrationer-

Temperatur- och
fuktlogger

För övervakning av temperatur och fukt i luft.